Career - Bakery Office Assistant

6281 Regio Ave. Buena Park, CA 90620 - 01/25/2019.

大華超級市場位於Buena Park烘焙中心. 誠徵辦公室全職行政助理

 工作環境將與烘焙工廠有密切接觸, 處理一般行政助理.

-中英文流利

-懂電腦基本操作, 熟悉Word, Excel

-電話應對客戶

-進出貨單據處理

-勤勞,細心, 耐心, 負責任

-應聘者須有合法工作身份

-能配合週末及國定假日工作

-可享受公司員工福利, 醫保, 牙保, 401(k)

 意者請備簡歴發至humanresource@tawa.com註明應徵職稱

上班地址:6281 Regio Ave., Buena Park CA 90620